ספרים |
מדעים
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
טבע המערכת ספר לתלמיד תורני

מחבר/ת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

שכבת גיל: כיתה ז

הספר   טבע המערכת מיועד לכתות ז’ ומותאים לדרישת הסילבוס המעודכן לחטה’’ב בנושא מדעי החיים. לאור התפישה המערכתית‚ מוצג המדרג הביולוגי‚ כאשר בכל דרגה - תאים ורקמות‚ איברים ומערכות גוף‚ היצור החי‚ מערכות אקולוגיות וכדור הארץ והיקום - מטופלים המושגים הנדרשים הקשרם המערכתי‚ כלומר כמערכות בעלות רכיבים המקיימים ביניהם קשרי גומלין ואשר מהוות רכיב במערכת גדולה יותר.
 
מהדורה מותאמת לציבור התורני

בספר הקניה‚ תרגול ויישום של המיומנויות: מיומנויות חקר ופתרון בעיות‚ תכנון ובצוע ניסויים‚ התנסות במגוון שיטת עבודה‚ הכרה והפעלה של מכשור מעבדה‚ שאילת שאלות‚ עריכת תצפית‚ מיון‚ השוואה‚ הבחנה בין דמיון לשוני‚ הכנת דגמים והשואה בין המציאות לרגם‚ עבודה קבוצתית‚ הפרת ידע ממקורות שונין - תמונה‚ איור מצגת‚ טבלה וגרפים מסוגים שונים‚ הצגת ידע באמצעות כרזה ומצגת‚ והמרת ידע מייצוג לייצוג‚ הבינה בין מידע אמין למידע בלתי אמין‚ ארגון ידע באמצעות טבלה‚ תרשים ומפת מושגים‚ יצוג ידע באמצעות תרשים זרימה או מפת מושגים‚ פענוח מידע מהדמיה ממוחשבת‚ קריאה והבנה של טקסט‚ הערכה מעצבתץ באמצעות מחוונים‚ חשיבה מטה-קוגניטיבית. 
סדרת עולמו’’ט - מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים‚ פותחה על ידי צוות המדעים במכון לאינטגרציה באוניברסיטת בר אילן. בסדרה מושגם דגש על מגוון שיטת הוראה ולמידה‚ תוך התייחסות ומתן מענה לשונות בין התלמידים בכתות ההטרוגניות.
 
ייחודה של הסדרה
 • מתן מענה לדרישות הסילבוס המעודכן של המקצוע‚ מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים.
 • מתן מענה מעשי ורב-ערוצי לשונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית.
 • הוראה ספירלית של תכנים‚ בשילוב מיומנויות‚ לאורך שלוש שנות הלימוד בחטיבת הביניים.
 • פיתוח חשביה מסדר גבוה אצל התלמידים.
 • סביבת למידה פעילה‚ התורמת לפיתוח לומד עצמאי‚ בעל יכולת שיתוף ועבודת צוות.
 • סביבת הוראה ולמידה עשירה ומגוונת‚ העונה עעל צרכי המורה ועל צורכי התלמידים.
 • אמצעי הערכה מגוונים‚ ככגון שאלות בסוף הדרך‚ שאלות ’פיצוחים’ מבחני ’בחנו את עצמכם’ ומחוונים לשימוש התלמידים.
 
סביבת הלמידה כוללת
 • ספרי לימוד לתלמיד‚ בגרסת מודפסת ודיגיטלית.
 • מדריכים מפורטים למורה.
 • ערכת עזרים לתלמיד ולכיתה: משחקים‚ כרזות‚ כרטיסיות עבודה ועוד‚
 • אתר אינטרנט אינטגרלי ועשיר.
 • מערכת לניהול למידה I.M.S.

0.01 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

טבע החומר - מדריך למ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - מדריך למ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - ספר לתלמ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - תלמיד- ע

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר מדריך למור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר ספר לתלמיד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת - מדריך ל

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת - מדריך ל

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן