ספרים |
חטיבת ביניים
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
טבע המערכת - מדריך למורה

מחבר/ת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

שכבת גיל: כיתה ז

הספר ’טבע המערכת’ מיועד לכיתות ז’ ומותאם לדרישות הסילבוס המעודכן לחטה ב בנושא מדעי החיים.לאור התפיסה המערכתית‚ מוצג המדרג הביולוגי‚ כאשר בכל דרגה- תאים ורקמות‚ איברים ומערכות גוף‚ היצור החי‚ מערכות אקולוגיות וכדור הארץ והיקום - מטופלים המושגים הנדרשים בהקשרם המערכתי‚ כלומר כמערכות בעלות רכיבים המקיימים ביניהם קשרי גומלין ואשר מהוות רכיב במערכת גדולה יותר. בספר הקניה‚ תרגול ויישום של המיומנויות: מיומנויות חקר ופתרון בעיות‚ תכנון וביצוע ניסויים‚ התנסות במגוון שיטות עבודה‚ הכרה והפעלה של מכשור מעבדה‚ שאילת שאלות‚ עריכת תצפית‚מיון‚ השוואה - הבחנה בין דמיון לשוני‚ הכנת דגמים והשוואה בין המציאות לדגם‚ עבודה קבוצתית‚ הפקת ידע ממקורות שונים - תמונה‚ איור‚ מצגת‚ טבלה וגרפים מסוגים שונים‚ הצגת ידע באמצעות כרזה ומצגת‚ המרת ידע מייצוג לייצוג‚ הבחנה בין מידע אמין למידע בלתי אמין‚ ארגון ידע באמצעות טבלה‚ תרשים ומפת מושגים‚ ייצוג ידע באמצעות תרשים זרימה או מפת מושגים‚ פענוח מידע מהדמיה ממוחשבת‚ קריאה והבנה של טקסט‚ הערכה מעצבת באמצעות מחוונים‚ חשיבה מטה- קוגניטיבית.   
סדרת עולמו ט היא סביבת הוראה ולמידה במקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. הסדרה פותחה על ידי צוות המדעים במכון לאינטגרציה‚ באוניברסיטת בר אילן. בסדרה מושם דגש על מגוון שיטות הוראה ולמידה‚ תוך התייחסות ומתן מענה לשונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית.ייחודה של הסדרה- מתן מענה לדרישות החדשות של המקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים כפי שהן באות לידי ביטוי בתוכנית הלימודים החדשה.מתן מענה מעשי ורב-ערוצי לשונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית.הוראה ספירלית של התכנים‚ בשילוב מיומנויות‚ לאורך שלוש שנות הלימוד בחט ב.פיתוח החשיבה מסדר גבוה אצל התלמידים.סביבת למידה פעילה‚ המפתחת לומד עצמאי‚ בעל יכולת שיתוף ועבודה בצוות.סביבת הוראה ולמידה עשירה ומגוונת העונה על צורכי המורה ועל צורכי התלמידים.אמצעי הערכה כגון: שאלות בסוף הדרך‚ שאלות פיצוחים‚ מבחני ’בחנו את עצמכם’ ומחוונים לשימוש התלמידים.

ייחודה של הסדרה-מתן מענה לדרישות החדשות של המקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים כפי שהן באות לידי ביטוי בתוכנית הלימודים החדשה.
  • מתן מענה מעשי ורב-ערוצי לשונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית.
  • הוראה ספירלית של התכנים‚ בשילוב מיומנויות‚ לאורך שלוש שנות הלימוד בחט ב.פיתוח החשיבה מסדר גבוה אצל התלמידים.
  • סביבת למידה פעילה‚ המפתחת לומד עצמאי‚ בעל יכולת שיתוף ועבודה בצוות.
  • סביבת הוראה ולמידה עשירה ומגוונת העונה על צורכי המורה ועל צורכי התלמידים.
  • אמצעי הערכה כגון: שאלות בסוף הדרך‚ שאלות פיצוחים‚ מבחני ’בחנו את עצמכם’ ומחוונים לשימוש התלמידים.
0.01 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

טבע החומר - מדריך למ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - מדריך למ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - ספר לתלמ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - תלמיד- ע

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר מדריך למור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר ספר לתלמיד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת - מדריך ל

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת - ספר לתל

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן