במעגלי ההלכה- עולים חדשים / פריסות וחומרי עזר
* קובץ PDF