ספרים |
יסודי
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
עם דוד המלך

מחבר/ת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

שכבת גיל: כיתה ה

 עם  דוד המלך הוא ספר לימוד מאושר ומעודכן לכיתה ה’‚ הכולל פרקי לימוד מספר שמואל ב‚ על פי תכנית הלימודים במקרא תשס ג. הספר המעודכן נכתב בהתאם לעקרונות הוראת המקרא‚ המפורטים בתוכנית הלימודים.

הספר עם דוד המלך הוא חלק מסדרת עם התנ ך – הסדרה המובילה במקרא לבית הספר היסודי.

 

מה בסדרה?

הוראת תוכן הסיפור כפשוטו‚ הרחבה בין-תחומית של נושא או של מושג דיון בפרשנות המקראית והצגת העושר התרבותי‚ המוסרי והערכי המעצה את הסיפור המקראי.

 

 הספר כולל:

את הסיפור המקראי‚ משולב בעולמם החומרי והערכי של אנשי התקופה.

גישה רב תחומית – שילוב נושאים מתחומי דעת אחרים‚ הרלוונטיים לסיפור המקראי: אמנות‚ ארכיאולוגי‚ גיאוגרפיה.

(חדש) פיתוח כישורי חשיבה כגון: חשיבה ביקורתית‚ הסקת מסקנות‚ מיון‚ השוואה‚ ניסוח טיעון ועוד.

(מעודכן) ניבים וביטויים – כנדרש בתוכנית הלימודים.

(מעודכן) מדרשי תמונה – להמחשה ולהרחבת הידע וההבנה של התלמידים.

יישום פעילות יצירתיות מגוונת – הזמנה לתלמידים להציג את הסיפור המקראי בדרכים יצירתיות שונות: חיבור סיפור‚ איור‚ משחקי תפקידים ועוד.

מענה לכיתה הטרוגנית באמצעות פעילויות מגוונות המכוונות להבנת הטקסט ולטיפוח החשיבה ברמות שונות.

 

הספר ילווה מדריך למורה  הכולל הנחיות והצעות פדגוגיות להקניית מיומנויות המקרא וליישום ההוראה בעזרת המדורים השונים‚ המדריך למורה כולל את הספר לתלמיד


הספרים הנוספים בסדרה:

  • עם יהושע
  • עם שמואל ובני דורו
  • עם דוד המלך
  • עם המלכים‚ יונה‚ תהילים‚ רות‚ אסתר


ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

עם דוד המלך - מדריך

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

עם שמואל ובני דורו

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

עם שמואל ובני דורו -

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

עם מלכי יהודה וישאל

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

עם מלכי יהודה וישראל

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

עם מלכי יהודה וישראל

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש