ספרים |
תורני
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
פסוק בפסוק פרשת נח - כיתה א

מחבר/ת: מחשבת בצלאל

שכבת גיל: כתה א

מטרת התוכנית ’פסוק בפסוק’ היא ללמד תורה  בכתה א’ גם לתלמידים שאינם יודעים לקרוא‚ ובכך הופכים את בית הספר לבית האמיתי של הספר ‚ ספר התורה.
 
מטרת החוברת היא ללוות את לימוד הפסוקים ולשמש כלי עזר למורה.
עקרון מנחה בחוברת הוא לחנך את התלמידים להבין את משמעות הפסוקים מתוך הקריאה הלימוד‚ ולא למוד תא הסיפור במנותק מהפסוקים.


עקרון מנחה נוסף הוא לחנך למידות ולערכים מתוך דברי ה’ המופיעים אלינו דרך הפסוקים..


כדי לסייע השגת מטרות אלו חולקו המשימות בכל יחידה לשני חלקים:
א. בעמוד הימני של כל יחידה - משימות העוסקות בלימוד הפסוקים עצמם‚ המשימות מכוונות את התלמידים לעיין בפסוקים ולהבין אתהכתוב בהם.
ב. בעמוד השמאלי של כל יחידה - המחשות והפעלות העוסקות בנושא המרכזי העולה מתוך הלימוד. ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

פסוק בפסוק פרשת בראש

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת בראש

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת לך ל

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת לך ל

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת נח -

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת וירא

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת וירא

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת וישל

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת וישל

מאת: מחשבת בצלאל