ספרים |
רשת נעם צביה
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
עברית בנועם לכיתה ב - חלק א מדריך למורה

מחבר/ת: רשת נעם צביה

שכבת גיל: כתה ב

במדריך למורה מוצעות דרכים דידקטיות לביסוס וליישום של מיומנויות למידה בחינוך לשוני‚ על פי תוכנית הלימודים בעברית.
בכתיבת הספר ניתנה הדעת לכך שתהיה מעורבות של התלמידים בלמידה‚ כגון: בקבלה‚ בהתייחסות‚ תגובה או ביקורת מהם. וכן פיתוח מקוריות ויצירתיות רבה של התלמידים בד בבד עם חינוך לערכים.
הטקסטים בחוברת הם‚ לפיכך‚ מסוגות שונות‚ ותכניהם מתאימים לעולם הילד ולעולם התורני.

התרגילים ערוכים בשיטתיות ולעתים חוזרים על עצמם בטקסטים שונים‚ כדי לאפשר לתלמידים יישום והעברה‚ ולמורים - בקרה על אופן רכישת המיומנויות ושימוש יעיל בהן.
התפישה היא שהבעה בכתב היא יכולת הנרכשת בתהליך ארוך טווח‚ המתפתח באמצעות הוראה מפורשת ומובנית‚ ולכן ההקניה והתרגול נבנו בצורה  מדורגת והם מתייחסים למרכיבי הסיפור.
דרך זו מאפשרת למורה להעשיר את שפתם של הילדים בשיטתיות‚ בכל אחד ממרכיבי הסיפור ותיאור דמות או מקום‚ בהעברת דילמות שונות‚ בדיאלוג בין דמויות וכדומה.
מטרת התרגול היא שהתלמיד יגיע במהלכו לכתיבת טקסט אוטונומי שלם‚ המבע במשלב לשוני המתאים לגילו וכלל שליטה במיומנויות לשוניות רבות ושונות.


לאורך הספר משולבות יצירות ספרותיות מתוך רשימת היצירות הנדרשות בתכנית הלימודים החדשה בספרות‚ ‚ בכל יצירה מודגש ממד ספרותי אחד שאותו היא מזמנת‚ כמו כן יש פיתוח של החווייה האסתטית ובהכוונת המורה - בנייתו של טקסט אישי לכל תלמיד לפי הידע שלו‚ עברו ואישיותו.
לכל יצירה מצורף ניתוח ספרותי המאיר נושאים שונים שהיצירה מזמנת‚ אך לא את כל הנושאים. בכל יצירה הודגש נושא אחד או שנים.
0.01 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

עברית בנועם - כתה ב

מאת: רשת נעם צביה

עברית בנועם כתה ב -

מאת: רשת נעם צביה

עברית בנועם לכיתה ב

מאת: רשת נעם צביה

עברית בנועם לכיתה ב

מאת: רשת נעם צביה

עברית בנועם לכיתה ב

מאת: רשת נעם צביה

עברית בנעם כיתה ג -

מאת: רשת נעם צביה

עברית בנעם כיתה ג -

מאת: רשת נעם צביה

עברית בנעם כיתה ג -

מאת: רשת נעם צביה

עברית בנעם כיתה ג -

מאת: רשת נעם צביה