ספרים |
ה. ש. ב. ח. ה.
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
ה.ש.ב.ח.ה כיתה ז - ספר למורה חלק א

מחבר/ת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

שכבת גיל: כיתה ז

בספר הלימוד 3 חלקים המכילים משימות העמקה‚ משימות העשרה וחידות מתמטיות.

הספר מתאים לכיתה ההטרוגנית ונותן מענה ראוי הן לתלמידים מתקשים והן לתלמידים מתקדמים.

  • הספר מכיל שני תחומים: תחום אלגברי / מספרי ותחום גיאומטרי.
  • הנושאים הנלמדים מוצגים במגוון ייצוגים. במרבית התרגילים  שולבו תרגילי חשיבה כמותית ואוריינות מתמטית‚ והוראתם נעשית באופן ספירלי וכהמשך לנושאים שנלמדו.
  • המשימות הלימודיות מדורגות.
  • בסוף כל יחידה יש סיכום החומר.
  • בסוף הספר יש פתרונות סופיים לרוב התרגילים.
  • הספר מלווה בהערות כמו: תזכורת ‚ הידעתם ?‚ טעימה היסטורית  וכדומה‚ המרחיבות את עולם הידע.
  • חלקו הראשון של המדריך למורה כולל: מבוא והסבר לשיטת העבודה בספר. לאחר מכן‚ עבור כל פרק מפורטים: מבנה הפרק‚ מטרות‚ דגשים‚ הסברים והמלצות  ללימוד ולתרגילים בפרק. כמו כן מאגרי שאלות למבחנים כולל פתרונות (כולל למשימות החקר)
  • חלק שני של המדריך למורה כולל את ספר התלמיד בו משולבות הערות ודגשים למורה בשוליים בצמוד לנושא או לתרגיל הנדרש.
  • באתר המלווה את הספר קיימים מאגרי שאלות נוספים‚ משימות אוריינות ותקשוב ופעילויות העשרה. כמו כן נמצאים באתר פתרונות מפורטים לכל התרגילים בספר.

 

0.01 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ז - ס

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ז - ס

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ז חלק

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כי

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כי

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כי

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ח- ס

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ח- ס

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

השבחה כיתה ח חלק א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן