freelist
ספרים |
יסודי
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
העיקר שהבנו כיתה ה מדריך למורה

מחבר/ת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

שכבת גיל: כיתה ה

הספר כולל שני כרכים ובהם שתים עשרה יחידות לימוד המאורגנות סביב ציר נושאי. בכל יחידה טקסטים איכותיים מסוגות שונות‚ ומעולמות שיח שונים. הטקסטים מלווים במשימות מקיפות ומזמנים התנסויות בכתיבה בסוגות שונות. מבנה הספר: מודולריות‚ הקשרים ומענה לשונות. 
המדריך למורה מכיל ידע תיאורטי ומעשי על מושגים ומיומנויות. בגרסה הדגיטלית קבצי שמע להאזנה לטקסטים שונים בספר.
 
מטרות הספר:
קידום כישורי השפה והידע הלשוני של התלמידים.
שיפור יכולת התלמידים בהבנת טקסטים מורכבים.
השבחת הכתיבה של התלמידים בסוגות השונות.
תרגול מיומנויות באמצעות מאגר רחב של משימות‚ שכלול יכולת ההאזנה והפקת טקסטים דבורים.
הרחבת ידע עולם והיכרות עם יצירות מפת מעולם השיח הספרותי.
הספר מלווה במדריך למורה.

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

העיקר שהבנו כיתה ה ח

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ה ח

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן