ספרים |
רשת נעם צביה
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
לקרא בנעם כיתה א מדריך

מחבר/ת: רשת נעם צביה

שכבת גיל: כתה א

חוקרים העוסקים בהוראת הקריאה מתמקדים בשתי גישות עיקריות:

א. הגישה הפונטית-סינתטית גישה זו נוקטת את תהליך הפענוח מלמטה למעלה – מהפרט לשלם - תרגום מרצף פונולוגי לרצף אורתוגרפי של המילים.

ב. הגישה הגלובלית אנליטית סינתטית נוקטת את תהליך הפענוח מלמעלה למטה – מהמשמעות דרך המילה השלמה להכרת מרכיביה.

שיטת לקרֹא בנֹעם בנויה לפי הגישה הראשונה – הגישה הפונטית סינתטית. ביסודה עומד המסלול העקיף‚ דרך הערוץ הפונולוגי. במהלך ההקניה היא מצריכה גם דרכי פיענוח מלמעלה למטה ובכך היא מתבססת על המודל האינטראקטיבי.

0.01 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

לקרא בנעם - חולם

מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - חיריק

מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - ללימוד ה

מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - צירי סגו

מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - קמץ פתח

מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - קמץ פתח

מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - שורוק קו

מאת: רשת נעם צביה

נועם של קיץ

מאת: איילה כהן | דקלה גבאי

ערכת משחקים כיתתית ל

מאת: רשת נעם צביה