ספרים |
חטיבת ביניים
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
טבע הרבייה מהתא החי למערכת אקולוגית

מחבר/ת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

שכבת גיל: כיתה ח

הספר מיועד לכיתות ח’ ומותאם לדרישות הסילבוס המעודכן לחטה ב בנושא מדעי החיים. במרכז ספר זה‚ לאור התפיסה המערכתית המלווה את הסדרה כולה‚ עומד הרעיון המדעי של תהליכי תיאום ותזמון במערכת דינמית. לאורו‚ נידונים המושגים והרעיונות הביולוגיים הקשורים לתהליכי רבייה באדם‚ בבעלי חיים אחרים ובצמחים. תהליכי הרבייה של היצורים החיים מאפשרים שמירה על שיווי המשקל במערכת האקולוגית. דרך רעיון זה עוסקים התלמידים הן בנושאים אקולוגיים והן בנושא התקשורת - תקשורת בין מגוון היצורים במערכת האקולוגית ותקשורת בתוך גופם של היצורים - מערכת העצבים . בספר הקניה‚ תרגול ויישום של מגוון מיומנויות:

 • ניהול וארגון מידע. 
 • איתור מידע ממקורות מגוונים‚ הערכת אמינות מקור המידע‚ קריאה והבנה של טקסט מדעי. 
 • מיומנויות חקר‚ כמו שאילת שאלות‚ השערת השערות‚ תכנון וביצוע ניסוי‚ עריכת סקר ותצפיות‚ הבחנה בין דמיון לשוני (השוואה). 
 • הפקת מידע מייצוגים חזותיים‚ כמו תמונה‚ איור‚ טבלה‚ גרף‚ אנימציה ממוחשבת.
 • יצירת ייצוגים חזותיים והמרת מידע מייצוג חזותי לייצוג מסוג אחר.
 • הצגת מידע באמצעות דגם (תוך הבחנה בין המציאות לדגם)‚ כרזה‚ הרצאה‚ מפת מושגים‚ דיווח מדעי. 
 • מיומנויות נוספות כמו: כתיבת טיעון‚ מיון‚ משוב עצמי באמצעות מחוונים ועבודה בקבוצה.

מיומנויות אלה תומכות בפיתוח וטיפוח חשיבה מדעית‚ חשיבה מערכתית‚ יכולת קבלת החלטות וחשיבה מטה-קוגניטיבית.

תוכן העניינים:

 א: דינמיות במערכות אקולוגיות פרק ב: מערכות הרבייה של היצורים החיים פרק ג: תיאום ותזמון במערכת הרבייה פרק ד: תאים בתהליכי רבייה פרק ה: רבייה זוויגית - תוצאה של קשרי גומלין ותקשורת בין מערכות פרק ו: חיים חדשים באים לעולם פרק ז: התערבות האדם בתהליכי רבייה בסביבה.

סדרת עולמו ט היא סביבת הוראה ולמידה במקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. הסדרה פותחה על ידי צוות המדעים במכון לאינטגרציה‚ באוניברסיטת בר אילן. בסדרה מושם דגש על מגוון שיטות הוראה ולמידה‚ תוך התייחסות ומתן מענה לשונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית.

ייחודה של הסדרה-

 • מתן מענה לדרישות החדשות של המקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים כפי שהן באות לידי ביטוי בתוכנית הלימודים החדשה.
 • מתן מענה מעשי ורב-ערוצי לשונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית.
 • הוראה ספירלית של התכנים‚ בשילוב מיומנויות‚ לאורך שלוש שנות הלימוד בחט ב.
 • פיתוח החשיבה מסדר גבוה אצל התלמידים.
 • סביבת למידה פעילה‚ המפתחת לומד עצמאי‚ בעל יכולת שיתוף ועבודה בצוות.
 • סביבת הוראה ולמידה עשירה ומגוונת העונה על צורכי המורה ועל צורכי התלמידים.
 • אמצעי הערכה כגון: שאלות בסוף הדרך‚ שאלות פיצוחים‚ מבחני ’בחנו את עצמכם’ ומחוונים לשימוש התלמידים.
0.01 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

חומר באינטראקציה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה - מ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה - מ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה - ת

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה מדר

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה מות

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע הרבייה ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע הרבייה ערבית - מ

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע הרבייה מדריך למו

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן