ספרים |
יסודי
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
העיקר שהבנו ב - חוברת מלווה

מחבר/ת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

שכבת גיל: כתה ב

הספר העיקר שהבנו לכיתה ב  חוברת מלווה

הספר העיקר שהבנו מציע כלים והזדמנויות להרחבת היכולת השפתית והקוגניטיבית של התלמידים‚ כמו גם עוגני אחיזיה לילדים המתקשים יותר.

העיסוק במגוון הטרסטים הדבורים והכתובים שהספר מזמן יוביל לתפקוד אורייני הולם של כלל התלמידים; ולפיתוח כישורים מגוונים ויכולות הטמונות בכל ילד.

ספר הלימוד והמדריך למורה מבטאים ומיישמים את מטרות תכנית הלימודים בחינוך לשוני והם מכוונים לספק את צורכיהם של מורים ושל תלמידים כאחד 

הספר נאמן לעקרונות הבאים

  • מיקוד – כל יחידה כוללת מגוון טקסטים בסוגות שונות‚ כך שהמורה יפעיל שיקול דעת במידת המיקוד בכל טקסט.
  • הקשרים – בכוונת הספר ליצור מפגש לימודי עם תחומים שונים כמו ספרות‚ טבע‚ אזרחות‚ מקרא‚ שכבות קדומות(לשון חז ל‚ אוצר מילים הקשור לימי הביניים)‚ חינוך חברתי וכו’ וכל זה באמצעות פיתוח מיומנויות קשב ושיחה.
  • מענה לשונות –  גיוון ובחירה ‚ תיווך במסגרת  סגנונות למידה  שונות וגמישות.

 

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

העיקר שהבנו ב מדריך

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ב ח

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ב ח

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ג ח

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ג ח

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ג מ

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

יחידת הדגמה - העיקר

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן