ספרים |
תיכון
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
אסופת סוגיות קידושין

מחבר/ת: צוות סולמות

שכבת גיל: כיתה יב

בחוברת זו לקט מקורות מראשונים ואחרונים‚ פרשנים ופוסקים‚ על דפי הגמרא במסכת קידושין‚ הנלמדים בתוכנית הלימודים לבגרות.
אנו מבקשים להטעים‚ ולו במעט‚ מהעושר הגדול והעצום שנכתב על הגמרא; למדנות עם מעט פלפול‚ ספיקה הלכתית עם משמעות רעיונית לאגדה שבגמרא‚ כל זאת מתוך רצון להתחבר בגדלות ועמקות לרצף המסורת של הלימוד מאז ימות התנאים‚ האמוראים‚ הראשונים והאחרונים עד ימינו. יעד משמעותי נוסף בלימוד המקורות שבחוברת זו הוא הענקת משמעות רלוונטית ואקטואלית ללימוד הגמרא.
במסגרת מסכת קידושין ילמדו נושאים שונים: הליך הקידושין (תחילת פרק ראשון); קניינים‚ חובות ההורים לילדיהם וכיבוד אב ואם‚ מצוות עשה שהזמן גרמן‚ ומצוות נוספות (המחצית השנייה של פרק ראשון); סוגיית שליחות (תחילת פרק שני); וסוגיית ייחוד‚ (סוף פרק רביעי).
 
בסוגיות מובאים דברי ראשונים‚ אחרונים ופוסקים‚ לעיון והעמקה בסוגיות הגמרא.
בסוף כל סוגיה נכתבו דברים על הסוגיה ומקורות רעיוניים‚ (ברשת ובמסגרת). אלו הם כיוונים לפיתוח והצעות לדיון בעקבות לימוד הסוגיה. על אלה לא יישאלו שאלות בבחינת הבגרות. הם נועדו לכוון את הלמידה במסגרת הכיתה.


0.01 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

אסופת סוגיות בבא מצי

מאת: צוות סולמות

אסופת סוגיות בבא קמא

מאת: צוות סולמות

במעגלי ההלכה - דינים

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה - דינים

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה - ספרות

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה - עולים

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה - שמיטה

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה- עולים

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי המשנה - ויסוד

מאת: הרב אלי טרגין