ספרים |
גמרא סדורה
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
גמרא סדורה -פרק המניח

מחבר/ת: וכל בניך לימודי ה’

שכבת גיל: ז-ח

החזון של גמרא סדורה הוא נתינת כלים איכותיים ללומד שיביאו אותו להבנה בהירה‚ מהירה ויסודית יותר של הסוגיא‚ בלי לוותר על עמל הלימוד‚ אך לתעל את העמל להבנה ולמשמעות‚ למהדורה נקודות חוזק המקדמות את הלומד:
1. הגמרא מחולקת לסוגיות
2. תבוך כל סוגיה ישנה חלוקה לפסקאות בעלות משמעות
3. הגמרא מנוקדת ומפוסקת
4. שמות הדוברים מודגשים
5. גופנים שונים מבהירים את מקורות הגמרא
6. מתי מצוטט פסוק ומתי מקור תנאי (משניות ברייתות‚ תוספתות)

0.01 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

גמרא סדורה - מסכת מג

מאת: וכל בניך לימודי ה’