x
חיפוש ספרים
לפי שם ספר
לפי סדרה
לפי קטגוריה
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
x
שם משתמש
סיסמה
שכחתי סיסמה
  • קטלוג ספרים עשיר ואיכותי בתחומי דעת מגוונים
    ספרי עיון ולימוד
  • ספרים דיגיטליים
    אינטראקטיביים, שיתופיים, מקושרים לסביבות ולשכבות מידע
  • עשירות ומתקדמות להעצמת חווית הלמידה.
    סביבות מתוקשבות

ספרי חופש

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ה

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ה

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ו

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ו

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

הוסף לסל

ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן -כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

הוסף לסל

ללא תקציר

התמרור ששאג צרח ולחש מדריך למחנכים

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! מדריך למחנכים

-מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! חוברת עבודה

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל מדריך למורה

-מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן חוברת

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן מדריך למורה

-מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

התמרור ששאג צרח ולחש עצור! חוברת

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל - חוברת עבודה

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 2

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 3

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 5

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי אנגלית

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

מה עושים - חוברת ראשונה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

מצלילים למילים

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

מדבקאות

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

מה כותבים - חוברת א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

ממילים למשפטים

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

ממילים למשפטים - דוגמית

-מאת: רונית אורי פירסטטר

חדש על המדף

קוראים לעניין
הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שנייה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

קריאה ראשונה
ללא תקציר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ [חדש]

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אותיות הכתב

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - חברים מכל הסוגים - שווא - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ - ספר למורה - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - כרטיסיות מילה-תמונה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - מודעות פונולוגית מדריך לאורך מילה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - מודעות פונולוגית - חריזה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - מכוון תנועה אישי לתלמיד

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים -משחקים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת קמץ-פתח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת שווא

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת חיריק

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת חולם

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת צירה-סגול

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת שורוק -קובוץ

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עזרים -כרזות עצורים ותנועות

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - כרזות כללי שיח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - כרזות נכתוב נכון

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - מצגת

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - כרטיסי הברקה קריאה ראשונה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - פריסה שנתית

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עזרים -ערכת מבדקים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עזרים -כרזות - סמלים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - חברים מכל הסוגים - שווא

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ה.ש.ב.ח.ה יסודי
הצג תקציר

צולחים את לוח הכפל

-מאת: כ. בונוס

הוסף לסל

הצג תקציר

ספר תלמיד - מספרים ופעולות 1 כיתה א’

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ספר תלמיד - מספרים ופעולות 2 כיתה א’

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ספר תלמיד -גאומטריה כיתה א’

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ספר תלמיד - מספרים ופעולות 1 כיתה א’

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ספר תלמיד - מספרים ופעולות 2 כיתה א’

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים בתחום הרבבה - ערבית כתה ג - חוברת לתלמיד

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ספר לתלמיד - מידות עשרוניות קנה נידה‚ פעולות חשבון כיתה ו’

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ספר לתלמיד - מספרים עשרוניים אחוזים וחקר נתונים כיתה ו’

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה. חט"ב
הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק ב

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק ג

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

השבחה כיתה ח חלק א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

השבחה כיתה ח חלק ב

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

העיקר שהבנו
הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ב חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ב חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ד חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ה חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ה חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הבנתי את הקטע
הצג תקציר

הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ד

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ו

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

נעם צביה
הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב א

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ב

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ג

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ד

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ה

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

ערכת משחקים כיתתית להעשרה לקרא בנעם

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - קמץ פתח

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - חולם

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - חיריק

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - צירי סגול

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - שורוק קובוץ

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - ללימוד הכתב

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם כתה ב - חלק ב

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם - כתה ב - מדריך למורה - חלקים ב-ג

-מאת: רשת נעם צביה

קוראים ולומדים בהנאה
הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - מדריך למורה

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - מדפוס לכתב

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - ממד - חלק ו -חגים

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ה - שורוק קובוץ

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ד - צירי סגול

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ג - חולם

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק א - קמץ פתח

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ב -חיריק

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ו -חגים

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - קמץ פתח

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - חיריק

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - חולם

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - כרטיסי צלילים - קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - אותיות- קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - המחשה - קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

עונות וליהנות
הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ב חלק ראשון

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ב חלק שני

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ג חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ג חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ד חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ד חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ה חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ה חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - ממד
הצג תקציר

עונות וליהנות ממ"ד - כיתה ו מדריך למורה

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות
הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ו חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ו חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עולמוט
ללא תקציר

טבע החומר ספר לתלמיד תורני

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

לגדול עם התורה
הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק א - מהדורה חדשה

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק ב - מהדורה חדשה

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה ב

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שמות - כיתה ג

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - יהושע -כיתה ג

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שופטים

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא - כיתה ד

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל א

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל ב

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

מקראה דברים

-מאת: עדיאל שושני

חמד של קריאה
ללא תקציר

שער הסידור - חמד של קריאה - קובוץ שורוק

-מאת: מחשבת בצלאל

החופש קורא לי
הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

פסוק בפסוק
ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב - מדריך למורה

-מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי

-מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי -מדריך למורה

-מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב

-מאת: מחשבת בצלאל

לכתוב חכם
ללא תקציר

דפדפת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים אותיות דפוס - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בעיגולים אותיות כתב- לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים חשבון - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים/שורות אנגלית - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - מאוגד - לכתוב חכם

-מאת: עדות

זרעי קיץ
הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

עם התנ"ך
ללא תקציר

עם יהושע - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם השופטים ובלעדיהם - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם שמואל ובני דורו - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם דוד המלך - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

הפסיכומטריק שלי
הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי אנגלית

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 2

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 3

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 5

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

משניות בהירות
ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ג

-מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ד

-מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ה

-מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו - חבד

-מאת: הרב אביעד ברטב

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו

-מאת:

גולשים עם המילים
הצג תקציר

גולשים עם המילים - כיתה ז - מדריך למורה

-מאת: רחל אוסטרובסקי ואורנה ויילר

בול קריאה
ללא תקציר

בול קריאה

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הוסף לסל

בול כתיבה
הצג תקציר

בול כתיבה

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הוסף לסל

מה עושים
הצג תקציר

מה עושים - חוברת ראשונה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מצלילים למילים
הצג תקציר

מצלילים למילים - חוברת להדפסה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

מדבקאות
הצג תקציר

מדבקאות

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מה כותבים
הצג תקציר

מה כותבים - חוברת א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הלכות בהירות
ללא תקציר

הלכות בהירות - כיתה ב - טיוטה שהוגשה לאישור

-מאת:

הצג תקציר

הלכות בהירות - כיתה ו

-מאת:

ללא סיווג
ללא תקציר

אטלס עממי יסודי

-מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

ללא תקציר

אטלס אוניברסיטאי חדש

-מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

רשימת חנויות בהפצה
לרשימה
מחקר ופיתוח | סביבות מתוקשבות
אנו משקיעים בשיתוף אוניברסיטת בר אילן והמכון לקידום ההוראה במחקר ופיתוח של חומרי למידה חדשניים וסביבות מתוקשבות על מנת לתת מענה לדרישות המתפתחות לשילוב יתרונות הטכנולוגיה בתהליך הלמידה.
מתמטיקה ליסודי - ה.ש.ב.ח.ה //  מדעים לחטב - עולמוט // מתמטיקה לחטב - ה.ש.ב.ח.ה // אנגלית ליסודי - English4All

הרשמה לאתר

הרשמה למשתמשים חדשים, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים ולשלוח
את הטופס
אם שלחת טופס זה, הסכמת לקבל מאתנו דברי דוא"ל
בית ספר
שם פרטי
שם משפחה
תפקיד
כתה
דואר אלקטרוני
תחום:
מגזר:
טלפון נייד
רשימת תפוצה מסכים
(כולל
דואר פרסומי):
צור קשר
תודה על יצרת הקשר

פרטי התקשרות:

הירדן 3‚ ת.ד 13182‚ א.ת צפוני יבנה 81228

מייל: [email protected]

טל’: 08-9321610 // 1-800-20-21-41

פקס: 08-9331181