תמיכה טכנית

אם אתר כלשהו לא פועל, בחלק מהמקרים צריך לשנות את ההגדרות כדי להפעיל את Flash.

מימין לכתובת האינטרנט, לוחצים על סמל המנעול נעילה או סמל המידע הצגת פרטי אתר.

בחלק התחתון, לוחצים על הגדרות אתרים.

בכרטיסייה החדשה, משמאל ל-"Flash", לוחצים על החץ למטה חץ כלפי מטה ואז אישור.

חוזרים אל האתר וטוענים מחדש את הדף.