ספרים |
יסודי
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
זמן חשבון - בנות א - ספר גיאומטריה

מחבר/ת: תשת

שכבת גיל: כתה א

זמן חשבון - מתמתיקה לבית-הספר היסודי
 
 
מתמטיקה לכיתה א‚ בהתאם לתכנית הלימודים החדשה
גיאומטריה
חוברת לתלמידה
מצולעים
מדידות אורך
מדידות זמן
שיקוף  
 

הספר מותאם להוראה בבתי הספר התורנים‚ ומאושר  על ידי הועדה הרוחנית לבקרת ספרים‚ שע י ביה ד של הרב נ’ קרליץ 

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

זמן חשבון - בנות א -

מאת: תשת

זמן חשבון - בנות א -

מאת: תשת

זמן חשבון - בנות א -

מאת: תשת

זמן חשבון - בנות א -

מאת: תשת

זמן חשבון - בנים א -

מאת: תשת

זמן חשבון - בנים א -

מאת: תשת

זמן חשבון - בנים א -

מאת: תשת

זמן חשבון - בנים א -

מאת: תשת

זמן חשבון - בנות ב -

מאת: תשת