ספרים |
יסודי
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
ראשית הקניית החשבון-מדריך למורה

מחבר/ת:

סדרת חוברות לתלמיד המבוססות על הגישה ההתנהגותית. הסדרה כוללת 5 חוברות ומדריך למורה. החוברות מיועדות להקנייה ולהוראה מתקנת בחשבון.
 
 

על הסידרה:

סדרת חוברות לתלמיד המבוססות על הגישה ההתנהגותית. הסדרה כוללת 5 חוברות ומדריך למורה. החוברות מיועדות להקנייה ולהוראה מתקנת בחשבון. העקרונות העיקריים המלווים את הגישה:

א. תפיסה חזותית.

ב. הבנת המשמעות הכמותית של המספרים.

ג. פעולת חיסור המקדימה את פעולת החיבור.

ד. תפיסת חוק שימור הכמות וההפיכות.

ה. תפיסת הרכב המספרים.

החוברות ערוכות בצורה מובנית ומדורגת ובהן מגוון פעילויות יחודיות לתלמיד‚ אשר נועדו להקנות המיומנויות הדרושות לתפיסה והבנה החשבונאית. תהליך ההקנייה מלווה באמצעות לוחות עבודה והמחשה

 

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

ראשית הקניית החשבון-

מאת:

ראשית הקניית החשבון-

מאת:

ראשית הקניית החשבון-

מאת:

ראשית הקניית החשבון-

מאת:

ראשית הקניית החשבון-

מאת: