ספרים |
יסודי
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
הולך לי בקלות

מחבר/ת: ד"ר יפית מורדוף, רחל גוטמן

החוברת הולך לי בקלות מיועדת להקנות מבחר אסטרטגיות בהבנת הנקרא ובלשון לתלמידי כיתות ג’-ד’.
בחוברת אחד עשר פרקים כל פרק מציג אסטרטגיה שונה המוסברת באופן מפורט למותאם לרמות התלמיד.
בחוברת מובאים טקסטים שונים – סיפוריים ומידעיים - ולצידם שאלות מנחות המבוססות על האסטרטגיות. השאלות מדורגות לפי רמות קושי ומנגישות את האסטרטגיות באופן ברור וקליט גם לתלמידים מתקשים. בחוברת מובאות דוגמאות שגויות ונכונות‚ על מנת לאמן את התלמידים לחשיבה ביקורתית. החומר בחוברת מבוסס על הישגים נדרשים ומותאם למבחני ההערכה של משרד החינוך.
42 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

הולך לי בקלות - 3 פר

מאת: ד"ר יפית מורדוף, רחל גוטמן

הולך לי בקלות - תקצי

מאת: ד"ר יפית מורדוף, רחל גוטמן