ספרים |
חדש על המדף
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
במעגלי המשנה - ויסודות תורה שבעל פה - חוברת מקורות לימוד

מחבר/ת: הרב אלי טרגין

שכבת גיל: כיתה יב

השאיפה היא שלימוד היחידה יוסיף עוד לארגז בהכלים והמיומנויות בהבנת המשנה- השפה‚ המבנה וההקשר.
כמו כן‚ גם את ההכרה והידיעה שבמשניות עושר תוכני רב‚ המשמש מקור לעיון והעמקה בנושאים רבים בעלי משמעויות גדולות לכל דור ולכל תקופה. ובכללם אף דורנו.
היחידה בנויה על פי המתווה הבא:
א. חמוד על פי נושאים
ב. מקורות נלווים ופרשנים
ג. מבוא וסיכום של כל נושא
ד. ביוגרפיה - תנאים ופרשנים
ה. משמעות‚ רלוונטיות

חלק המבוא לתורה שבעל פה ביחידת הבגרות בדינים ומבוא כולל 2 חלקים מרכזיים
חלק א  - השתלשלות התורה שבעל פה
  • א. חלוקה לתקופות ההיסטוריות.
  • ב. ספרים מרכזיים ומבחריהם.
  • ג. לימוד תורה שבעל פה בדורנו.
חלק ב-   נושאים לעיון
נושא א - תורה שבעל פה מפרשת את התורה שבכתב‚ -
א . ייעודה של התורה שבעל פה
ב. כתיבת התורה שבעל פה
נושא ב - סמכות חכמים - מאז ועד עתה
נושא ג - מחלוקות בהלכה

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

אסופת סוגיות בבא מצי

מאת: צוות סולמות

אסופת סוגיות בבא קמא

מאת: צוות סולמות

אסופת סוגיות קידושין

מאת: צוות סולמות

במעגלי ההלכה - דינים

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה - דינים

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה - ספרות

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה - עולים

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי ההלכה- עולים

מאת: הרב אלי טרגין

במעגלי המשנה - ויסוד

מאת: הרב אלי טרגין