ספרים |
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א - דוגמית

מחבר/ת: רונית אורי פירסטטר

שכבת גיל: גן

הכנה לכיתה א - פיתוח מודעות פונולוגית
 
החוברת עוסקת בפיתוח מודעות פונולוגית כהכנה לרכישת קריאה וכתיבה בכיתה א’.
החוברת מתאימה לילדים בגן חובה ובתחילת כתה א’. היא מתאימה גם לילדים בכתות גבוהות יותר המגלים קשיים ברכישת קריאה שנובעים מקשיים במודעות הפונולוגית.
החוברת היא חלק מסדרת החוברות הבנתי את הקטע לפיתוח מיומנויות שפה. התרגול בחוברת מומלץ במקביל לתרגול מודעות פונולוגית באפליקציית ממומי .
מהי מודעות פונולוגית?
מודעות פונולוגית היא מיומנות מטא-לשונית המתייחסת למודעות לצלילים המרכיבים את המילים בשפה. למשל: הבנה שהמילה מורכבת מצלילים שניתן לפרק ולהרכיב אותם; צליל פותח הוא הצליל בתחילת מילה וצליל סוגר הוא הצליל בסופה של המילה.
מדוע חשוב לפתח מודעות פונולוגית?
מודעות פונולוגית תקינה מקדמת את הישגי התלמידים בקריאה ובכתיבה בכיתה א’.   מחקרים שבדקו קשר בין מודעות פונוליגת לקריאה מצאו מתאם חיובי גבוה בין מודעות פונולוגית להצלחה במבחני קריאה ולניבוי הצלחה כזו (בנטין‚ 1997).
 
 
---------------
בהתאם להישגים הנדרשים על פי תוכנית הלימודים לגן הילדים:
’’תשתית לקראת כתיבה וקריאה’’ של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.