ספרים |
מתמטיקה
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
א-ב של המדע תלמיד - כתה ב - חלק 2

מחבר/ת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

שכבת גיל: כתה ב

א ב של המדע היא סדרת ספרים חדשה במדע ובטכנולוגיה לכיתות א-ב. הספרים נכתבו בהלימה מלאה למסמך סטנדרטים וציוני דרך במדע ובטכנולוגיה לבית הספר היסודי (טיוטה‚ 2004) ולתוכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי (התשנ ט).

אחד היעדים המרכזיים היה להפוך את המפגש של התלמידים עם תופעות הטבע והמדע ועם עולם הטכנולוגיה למסע מרתק שבאמצעותו ובמהלכו יכירו‚ יחוו‚ ילמדו ויבינו התלמידים את העולם שסביבם.

לכל אחת משנות הלימוד‚ א ו-ב‚ ספר נפרד (בשני חלקים) שבו משולבים כל הנושאים התוכניים והמיומנויות על פי תכנית הלימודים ובליווי תמונות ואיורים להמחשה ולהבהרה של הרעיונות‚ של המושגים מושלת העקרונות הנלמדים.

 

עקרונות הסדרה

·        הלמידה נעשית בגישה הבנייתית – התלמיד בונה את ידע העולם שלו מתוך ההתנסויות והפעילויות שהוא שותף להן.

·        הלמידה משולבת בתצפיות ובניסויים ומבוססת על שפע משימות‚ לתרגול מגוון הנושאים הנלמדים.

·        בתהליך הלמידה נעשה שימוש עקבי בשפת המדע ובשפת החשיבה.

·        החינוך לקיימות הוא עיקרון מוביל בספרים.

·        הספרים כתובים בשפה עשירה בהירה ורהוטה‚ כדי להרחיב את אוצר המילים והמרחב השפתי של התלמידים.

 

·        עימוד הספרים הותאם לתלמידים צעירים.  הספרים כוללים תמונות ואיורים רבים‚ הפונט גדול וברור‚ והדפים מרווחים ומשאיים מקום לכתיבה נוחה.

 


ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

א-ב של המדע תלמיד -

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון